På den ekstraordinære generalforsamling afholdt i August blev der stemt om bestyrelsens 3 forslag til ændringer af vedtægterne jævnfør indkaldelsen udsendt til klubbensmedlemmer d. 21. August, 2018.

Alle tre forslåede ændringer blev stemt igennem med alle stemmer for. Nedenfor er ændringerne opsummeret og de nye vedtægter kan findes her på hjemmesiden under dokumenter

1. Forslag til ændring af stykke 6.1: Nuværende tekst: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned

Forslag til ændret tekst: Ordinær general forsamling afholdes hvert år i maj

2. Forslag til ændring af stykke 12.1 Nuværende tekst: Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til klubben til udløb af en kontingentperiode. Har et medlem udmeldt sig, skal dette ved genindmeldelse betale nyt indmeldelsesgebyr.

Forslag til ændret tekst: Udmeldelse af klubben sker på klubbens hjemmeside ved at annullere medlemskabet. Herefter løber medlemsskabet indtil udløb af det senest indkøbte medlemsskab betaling.

3. Forslag til ændring af stykke 12.2 Nuværende tekst: Hvis et medlem bliver gravid eller skadet, således at dette holder medlemmet fra at dyrke squash i 3 måneder eller mere, kan medlemskabet sættes i bero, hvis der er minimum 3 måneder tilbage af igangværende kontingentperiode, således at beløbet tilbagebetales for berosættelsesperioden. For at medlemskabet kan sættes i bero skal der fremsendes lægeerklæring eller vandrejournal der påviser et af førnævnte tilfælde til kassereren. Medlemmet afholder selv udgiften i forbindelse med fremskaffelse af lægeerklæring. Medlemskabet kan, hvis det sættes i bero, tidligst genoptages efter 3 måneder i igangværende kontingentperiode. Der tages et gebyr svarende til kontingentet for passivt medlemskab for i berosættelse. Ved overgang til ny kontingentperiode overgår man automatisk til passivt medlemskab.

Forslag til ændring: Slettes

Bestyrelsen beklager, at de opdaterede vedtægter først kommer op nu.

FORZA KSK