1 Betaling

1.1 Alle former for kontingent trækkes automatisk fra medlemmets registrerede betalingskort via den nye hjemmeside (www.cphsquash.dk).

1.2 Ved overgang til den nye hjemmeside og betalingsproces, er det medlemmets eget ansvar at annullere eventuelle automatiske betalinger og/eller betalingsservice der måtte være opsat til den gamle model. KSK refunderer ikke eventuelt dobbeltbetalinger som medlemmet fejlagtigt har betalt efter overgang til den nye hjemmesides betalingsproces.

1.3 Der refunderes under ingen omstændigheder kontingent til medlemmet. Dette gælder hverken ved skader, graviditet, udlandsophold eller andre forhold der gør at man er forhindret i spille i den igangværende periode.

 

2 Medlemsskaber og binding

2.1 Alle typer medlemskaber betales på månedlig basis, og kontingentet betales altid en måned forud.

2.2 Den månedlige kontingentperiode starter den dato medlemmet melder sig ind og laver første betaling. Derefter fornyes medlemsskabet automatisk en måned efter den påbegyndte periode.

2.3 Alle typer medlemskaber er bindende efter betaling for den periode som medlemmet har valgt, og det er medlemmets eget ansvar at sørge for at dennes medlemstype er korrekt.

2.4 Medlemskabet kan til en hver tid ændres til en billigere medlemstype, som vil træde i kraft omgående. Ved ændring til en billigere medlemstype påbegyndes en ny månedlig betalingsperiode, og den foregående betaling vil anses som værende tabt. Eksempel: Hvis man som medlem nedgraderer fra et Gold medlemskab til et Silver medlemskab, midt i det månedlige kontingent, vil medlemmet miste de resterende dage der er tilbage af Gold medlemskabet. Medlemmet kan med fordel lade medlemskabet løbe ud og derefter vælge en billigere medlemstype.

2.5 Medlemskabet kan til en hver tid ændres til en dyrere medlemstype, og vil træde i kraft omgående. Ved ændring til en dyrere medlemstype påbegyndes en ny månedlig betalingsperiode, og den foregående betaling vil anses som værende tabt. Det er medlemmets eget ansvar at rette sit medlemskab ultimo i den igangværende periode for at minimere omkostningen ved overgang til et dyrere medlemsskab.

2.6 Hvis et medlem stopper betaling af sit medlemskab i klubben, og genindmelder sig (genoptager den løbende betaling) indenfor en periode på 4 måneder, påfalder det medlemmet at betale en ekstra omkostning på 400 kr.

3 Booking og afbestilling

3.1 Booking kan kun foretages når medlemmet har betalt for den igangværende periode.

4 Gæstespil

4.1 Gæstespil er uafhængigt af medlemstype og ikke begrænset i tidsrum. Priser varierer dog pr. medlemstype.

4.2 Ved booking af gæstekamp trækkes beløbet automatisk med det samme, og refunderes under ingen omstændigheder skulle bookningen annulleres.

5. Opsigelse af medlemskab

5.1 Medlemmer er selv ansvarlige for at opsige medlemskab. Dette gøres ved at gå under “Min side” -> “Abonnementer” -> Vælg derefter knappen “Annuller” på det aktive abonnement.

5.2 Det er muligt at få slettet sin profil permanent, dette gøres ved at skrive til info@cphsquash.dk.