KSK afvikler som udgangspunkt flere turneringer i løbet af sæsonen – både interne samt én åben Grand Prix Turnering. Grand Prix Turnering trækker bl.a. nogle af de allerbedste spillere til KSK. Turneringen er dog åben for alle niveauer. I december måned spiller vi en lille juleturnering, typisk i forbindelsen med vores årlige julefrost. Som en afslutning på sæsonen slutter vi af med det prestigefulde klubmesterskab, og i forlængelse heraf en sommerfest, hvor der tidligere er blevet danset limbo og spillet fodboldsquash. Sæsonafslutningsfesten ligger typisk i maj måned.